Telefon: 0742.456.623|office@just-enjoy.ro
Termeni si conditii 2018-02-02T12:21:47+02:00

Termeni și condiții

Descriere site

     Site-ul www.just-enjoy.ro (denumit în continuare ”Filmări aeriene Cluj”) este proprietatea SC SPB2084 SRL (denumită în continuare “Filmări aeriene Cluj”), cu sediul social în Cluj-Napoca str. Agricultorilor nr.3/40, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. J12/4245/2008, cod unic de înregistrare RO24650337. Site-ul a fost realizat în scopul de a asigura, în mod gratuit, tuturor celor interesaţi de serviciile oferite de Filmări aeriene Cluj pe teritoriul României, informaţii cu privire la acestea. Site-ul reprezintă un instrument de prezentare a serviciilor oferite de Filmări aeriene Cluj, prin accesarea/utilizarea acestuia vizitatorii/utilizatorii neavând posibilitatea de a realiza achiziţii online. Alte servicii care vor fi implementate, în timp, în cadrul site-ului sunt supuse aceloraşi condiţii, în afară de cazul în care acestea nu au condiţii de folosire distinct formulate. Utilizarea site-ului www.just-enjoy.ro, logarea şi accesul la serviciile oferite de acesta reprezintă acceptarea de către dumneavoastră a termenilor şi condiţiilor detaliate mai jos, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora. În situaţia în care nu sunteţi de acord cu aceste condiţii vă rugăm să nu utilizaţi site-ul nostru de Internet. Filmări aeriene Cluj îşi rezervă dreptul de a actualiza şi/sau revizui Termenii în orice moment fără o notificare prealabilă. Vă rugăm să urmăriţi în mod periodic eventualele modificări.

Conţinutul site-ului

     Filmări aeriene Cluj defineşte prin “conţinut” toate informaţiile conţinute în site sub formă de text, date, software, fişiere audio sau video, imagini statice.

     Filmări aeriene Cluj nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele erori afişate/apărute pe site. De asemenea, Filmări aeriene Cluj nu îşi asumă răspunderea în situaţia în care anumite imagini, fotografii sau elemente de grafică web afişate pe site se dovedesc a fi eronate sau nu pot fi vizualizate.

     Filmări aeriene Cluj nu îşi asumă responsabilitatea în ceea ce priveşte bună funcţionarea a surselor externe de conţinut către care se fac trimiteri în materialele prezentate pe site, nefiind în nici un fel implicat în gestionarea acestora.

     Conţinutul site-ului este proprietatea Filmări aeriene Cluj şi al companiilor partenere care vor fi citate şi ca sursă de conţinut. Este interzisă utilizarea unuia sau mai multor elemente prezente pe site-ul www.just-enjoy.ro, vânzarea acestora, transferul, modificarea, copierea, transmiterea, distribuirea, afişarea, reproducerea, publicarea sau utilizarea acestora în orice scop public sau comercial, fără acordul scris acordat în prealabil şi în mod expres de către Filmări aeriene Cluj. Conţinutul acestui site, textele, grafică, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi încălcarea acesteia atrage sancţiunile penale, civile sau de orice altă natură prevăzute de legislaţia în vigoare.

     Prin aceşti Termeni şi Condiţii nu se acordă nicio licenţă de utilizare a oricăreia dintre mărcile sau a oricărui element protejat de dreptul de autor aflat pe site-ul www.just-enjoy.ro.

     Orice informaţie sau material trimis de către vizitatorii şi utilizatorii legali ai site-ului în vederea publicării acestora pe site vor fi de asemenea sub incidenţa şi protecţia legislaţiei în vigoare referitoare la dreptul de proprietate intelectuală. Conţinutul trimis de către vizitatorii şi utilizatorii legali ai site-ului pentru a putea fi publicat intră sub aceleaşi restricţii ale dreptului de proprietate. Comunicările oricăror informaţii sau date sub formă de mesaj, text, imagine, fişier audio şi/sau video sau orice alt tip de material, indiferent de modalitatea de publicare sau transmitere a acestora (public sau individual), de către orice persoană fizică şi juridică, alta decât Filmări aeriene Cluj se realizează pe răspunderea exclusivă a persoanei care este sursă acestor materiale, Filmări aeriene Cluj nefiind în nici un fel răspunzător de conţinutul sau modalitatea de publicare a acestor comunicări.

     Utilizatorilor acestui site le este în mod expres interzis să folosească atât site-ul cât şi serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestuia, în scopul:

–          încărcării, descărcării, publicării sau transmiterii oricăror informaţii al căror conţinut este ilegal sau contrar bunelor moravuri şi ordinii publice (de exemplu: este defăimător, ofensator, ameninţător, abuziv, vulgar, obscen, afectează dreptul la intimitate al altor persoane, îndeamnă la violenţă sau la ura rasială, etnică ori are un caracter intimidant).

–          transmiterii de materiale care încurajează adoptarea unei conduite ce constituie infracţiune, care are drept rezultat răspunderea civilă sau care încalcă în orice alt mod legislaţia, regulamentele sau codul de practică aplicabil

–          obţinerii accesului neautorizat la alte sisteme informatice

–          intervenţiei în utilizarea sau beneficierea de către oricare altă persoană a dreptului de acces la site-ul www.just-enjoy.ro pentru utilizarea în scopuri de concurenţă neloială

–          încălcării oricăror legi privind utilizarea reţelelor publice de telecomunicaţii

–          intervenţiei / întreruperii reţelelor sau site-urilor de Internet conectate la site-ul www.just-enjoy.ro

–          efectuării, transmiterii sau stocării de copii electronice ale materialelor protejate de drepturile de autor, fără acordul proprietarului acestora.

     Filmări aeriene Cluj îşi rezervă dreptul de a refuză postarea de către terţi de materiale pe site-ul Filmări aeriene Cluj sau de a şterge materialele postate deja pe site-ul Filmări aeriene Cluj fără acordul sau.

     Filmări aeriene Cluj îşi rezervă dreptul de a modifică sau de a adaugă noi reguli şi restricţii în ceea ce priveşte conţinutul site-ului, în orice moment.

     Filmări aeriene Cluj îşi rezervă dreptul de a modifică sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment, fără un anunţ prealabil.

     Filmări aeriene Cluj nu îşi asumă răspunderea pentru:

  • întârzierile sau imposibilitate de accesare/utilizare a site-ului,
  • modificarea, suspendarea sau întreruperea site-ului, în tot sau în parte,
  • modificarea sau ştergerea materialelor publicitate pe site.

Înregistrarea pe site şi utilizarea/accesarea site-ului www.just-enjoy.ro

     Pentru utilizarea serviciilor oferite de site – în cazurile în care este necesară completarea unui formular de înscriere, crearea unui cont, obţinerea unui “nume de utilizator” şi a unei parole – utilizatorii sunt obligaţi să furnizeze date adevărate, exacte şi complete aşa cum este indicat şi în formularul de înregistrare şi să reînnoiască, atunci când situaţia o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte şi complete.

     În cazul accesării neautorizate a contului de către terţe societăţi sau a nerespectării de către utilizatori a modului legal de utilizare a site-ului, Filmări aeriene Cluj nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de consecinţele ce pot apărea.

     În cazul furnizării de informaţii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Filmări aeriene Cluj îşi rezervă dreptul de a suspendă sau desfiinţa contul utilizatorilor şi să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a serviciilor site-ului.

     Aceste condiţii sunt necesare şi în cazul înregistrării participării utilizatorilor la concursurile organizate şi prezentate în cadrul site-ului de către Filmări aeriene Cluj sau partenerii acestuia

     Prin utilizarea/accesarea site-ului www.just-enjoy.ro, toţi vizitatorii/utilizatorii confirmă în mod expres faptul că au luat cunoştinţă şi sunt de acord cu următoarele:

  • site-ul şi orice software folosit în legătură cu serviciile sale conţin informaţii confidenţiale, fiind protejate potrivit legislaţiei incidente din punct de vedere al dreptului de proprietate intelectuală, industrială, etc.
  • orice conţinut din cadrul campaniilor publicitare sau al promoţiilor sau orice alte informaţii publicate pe site sunt protejate potrivit legislaţiei incidente din punct de vedere al dreptului de proprietate intelectuală, industrială, etc.
  • să nu modifice, utilizeze, cedeze, împrumute, vândă, distribuie sau să creeze materiale derivate bazate pe serviciile, programele, materialele utilizate în cadrul site-ului, doar dacă nu este stipulat altfel, în mod expres, pe site, de Filmări aeriene Cluj.
  • respectarea întocmai a prevederilor prezentului document.
  • sunt de acord ca datele lor cu caracter personal să fie prelucrate şi colectatate de Filmări aeriene Cluj într-o baza de date şi utilizate de acesta din urmă în vederea organizării de activităţi de marketing/transmiterii de materiale cu caracter publicitar/promoţional, în strictă conformitate cu prevederile legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

     Utilizarea site-ului www.just-enjoy.ro de către vizitatori/utilizatori se realizează pe propria răspundere a acestora. Filmări aeriene Cluj nu îşi asumă răspunderea pentru viruşi sau orice altă funcţie de dezactivare care afectează accesul sau utilizarea de către terţi a site-ului Filmări aeriene Cluj. Filmări aeriene Cluj nu îşi asumă răspunderea pentru incompatibilitatea dintre site-ul Filmări aeriene Cluj şi alte site-uri de internet, servicii, software şi hardware Utilizatorul este singură persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul Filmări aeriene Cluj sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului Filmări aeriene Cluj. Nici un sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute de pe site-ul Filmări aeriene Cluj sau prin intermediul serviciilor site-ului Filmări aeriene Cluj nu constituie o garanţie, dacă nu este stipulată expres în prezentii Termeni.

Orice încălcare a acestor reguli poate fi semnalată Filmări aeriene Cluj pe adresa de contact.

Limitarea/anularea dreptului de accesare/utilizare a site-ului

     Filmări aeriene Cluj îşi rezervă dreptul de a întrerupe furnizarea site-ului (integral sau parţial), în orice moment, fără obligativitatea notificării prealabile.

     De asemenea, Filmări aeriene Cluj îşi rezervă dreptul de a anula/şterge, în orice moment, fără obligativitatea notificării prealabile, orice cont şi/sau de a limita accesul oricărui utilizator/vizitator la contul sau şi/sau la site (spre exemplu, fără că următoarea enumerare să aibă însă caracter limitativ, în situaţia în care constată încălcarea de către utilizatori/vizitatori a termenilor şi condiţiilor de utilizare a site-ului, în situaţia în care apar probleme de natură tehnică sau de securitate, etc.).

     Filmări aeriene Cluj poate, de asemenea, restricţiona dreptul vizitatorilor sau utilizatorilor site-ului în cazul în care conţinutul afişat de către aceştia este ilegal, defăimător, ofensator, ameninţător, abuziv, vulgar, obscen, afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ura rasială, etnică sau este în alt mod ofensator, intimidant.

Protecţia datelor cu caracter personal

     Prin completarea formularelor de înscriere, utilizatorii sunt de acord ca datele cu, caracter personal pe care astfel le furnizează să fie colectatate de Filmări aeriene Cluj într-o baza de date şi utilizate de acesta din urmă în vederea organizării de activităţi de marketing/transmiterii de materiale cu caracter publicitar/promoţional, în strictă conformitate cu prevederile legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

     Filmări aeriene Cluj va păstra confidenţialitatea asupra acestor informaţii şi se obligă să nu le divulge terţilor decât cu acordul expres al utilizatorilor, precum şi în situaţiile în care, este obligat, potrivit legii, la divulgarea acestor informaţii.

     Nu sunt considerate terţi societăţile mandatate de către Filmări aeriene Cluj în scopul prelucrării de date, prelucrare care se realizează de către acestea în numele şi pentru Filmări aeriene Cluj.

     Conform legii nr. 677/2001 – pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu, caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, fiecare utilizator beneficiază de dreptul de acces gratuit la datele sale cu caracter personal, printr-o cerere scrisă, datată şi semnată, adresată Filmări aeriene Cluj la adresa de mail office@just-enjoy.ro sau la adresa: Cluj-Napoca str Agricultorilor nr.3/40. De asemenea, fiecare utilizator beneficiază de dreptul de intervenţie asupra datelor sale cu, caracter personal, putând solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte. În condiţiile de mai sus utilizatorii pot solicită totodată transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii aplicabile, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia particulară, că datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. De asemenea, utilizatorii au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, că datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

     Orice persoană are dreptul de a cere şi obţine retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum şi competenţă profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte, precum şi de a obţine reevaluarea oricărei decizii luate în privinţa sa, care o afectează, în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la paragraful anterior. La solicitarea explicită a utilizatorului adresată la office@just-enjoy.ro, Filmări aeriene Cluj se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime şi să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

     Totodată, utilizatorii au dreptul de a se adresa justiţiei.

     Filmări aeriene Cluj nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru situaţiile în care utilizatorii îşi publică orice fel de date cu caracter personal, din proprie iniţiativa, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului sau pe unul dintre site-urile care pot fi accesate prin intermediului site-ul.

     Filmări aeriene Cluj nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau orice altă formă de infracţiune informaţională şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor de pe site-ul Filmări aeriene Cluj.

Publicitate şi promoţii

     Filmări aeriene Cluj poate derula în orice moment campanii de publicitate şi/sau promoţii în orice secţiune din site. Campaniile şi promoţiile derulate de Filmări aeriene Cluj nu necesită acordul vizitatorilor sau utilizatorilor site-ului. Modificarea oricăror elemente incidente campaniilor de publicitate şi/sau promoţiilor nu necesită sub nicio formă acordul vizitatorilor/utilizatorilor, putând fi realizată oricând de către Filmări aeriene Cluj, fără nicio notificare prealabilă.

     Orice relaţie contractuală dezvoltată de vizitatori/clienţi cu terţe societăţi ca urmare a utilizării/prin intermediul site-ului (inclusiv, fără ca următoarea enumerare să aibă caracter limitativ: plăti sau livrări ale unor bunuri sau servicii, etc) sunt responsabilitatea exclusivă a vizitatorilor/utilizatorilor site-ului şi a acestui tip de terţe societăţi. Filmări aeriene Cluj nu este răspunzător pentru nicio pierdere, de nicio natură, şi pentru niciun prejudiciu, de orice fel, rezultate din astfel de relaţii sau rezultate din prezenţa unor astfel de terţe societăţi în cadrul campaniilor publicitare publicate pe site.

     În timp ce Filmări aeriene Cluj depune toate eforturile necesare pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor site-ului Filmări aeriene Cluj de legături către site-uri cunoscute, de calitate, totuşi, acestea nu se află sub controlul zilnic al Filmări aeriene Cluj. Atunci când accesaţi site-ul Filmări aeriene Cluj prin intermediul site-urilor respective sau prin intermediul oricărui site care nu este deţinut în totalitate de Filmări aeriene Cluj, părăsiţi zona controlată de Filmări aeriene Cluj. Din acest motiv, Filmări aeriene Cluj nu-şi poate asumă răspunderea pentru nicio problema apărută în legătură cu utilizarea datelor utilizatorilor respectivelor site-uri, conţinutul site-ului sau serviciile oferite de siteurile în cauza. Vă rugăm să consultaţi declaraţia de confidenţialitate a fiecărui site în parte pentru a verifica modul în care sunt utilizate datele personale ale utilizatorilor. Filmări aeriene Cluj nu va fi răspunzătoare sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legătură cu forma, conţinutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe site-urile respective.

     Filmări aeriene Cluj îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi condiţiile de utilizare a site-ului www.just-enjoy.ro.